Alaus Brolija

Už gerą alų!

ALAUS BROLIJA yra nepriklausoma, nepolitinė, nereliginė, oficialiai Lietuvoje įregistruota viešoji įstaiga.

ALAUS BROLIJOS misija yra ginti alaus vartotojų teises, didinti jų pasirinkimo galimybę, puoselėti alaus vartojimo kultūrą.


ALAUS BROLIJA veikia kaip alaus vartotojų atstovas alaus gamybos, prekybos ir platinimo versle patariamuoju balsu.


ALAUS BROLIJOS nariai yra nepriklausomi ir gali dalyvauti bet kurios kitos organizacijos veikloje.


Alaus kultūros apsauga

– ALAUS BROLIJA, saugodama ir siekdama išlaikyti aukštą alaus gamybos ir vartojimo kultūrą, remia tradicines lietuviško kapitalo alaus daryklas, naminio alaus gamintojus ir jų alų.


Įvairovės skatinimas

– ALAUS BROLIJA palaiko visas alaus daryklas, kurios gamina aukštos kokybės alų.
– ALAUS BROLIJA remia visas priemones, kurios išlaiko alaus gamybos įvairovę ir didina vartotojo pasirinkimą.


Kuris alus yra priimtinas

– ALAUS BROLIJOS nariai laisvai pasirenka alų, kurį nori vartoti, atsižvelgdami į kokybę ir savo asmeninę nuomonę.


Bendradarbiavimas

– ALAUS BROLIJA palaiko ryšį su panašiomis Lietuvos ir Europos alaus vartotojų sąjungomis, kitomis organizacijomis, kurių siekiai sutampa su ALAUS BROLIJOS tikslais.
– ALAUS BROLIJA sieks narystės Europos Alaus Vartotojų Sąjungoje (EBCU).


Pagrindiniai uždaviniai:

– reikalauti, kad lietuviško alaus vartotojas gautų pilną informaciją apie alų, įskaitant pagaminimo vietą ir laiką, išsamią sudėtį, gamybos būdą;
– ginti alaus vartotojų interesus valstybinėse ir privačiose institucijose;
– propaguoti lietuvišką alų Lietuvoje ir užsienyje;
– leisti periodinį leidinį apie alų;
– remti ir skatinti mokomųjų, informacinių filmų, laidų apie alų kūrybą, spaudinių leidybą;
– kurti ir prižiūrėti interneto tinklalapius apie alų;
– tyrinėti (ekspedicijomis, dirbant archyvuose) aludarystės istoriją ir supažindinti su ja visuomenę;
– organizuoti alaus šventes;
– organizuoti išvykas į Lietuvos bei užsienio alaus šventes bei daryklas;
– skaityti paskaitas apie alaus gamybos ir vartojimo kultūrą;
– mokyti barmenus, alaus prekybininkus;
– konsultuoti smulkiuosius ir namudinius aludarius;
– steigti BROLIJOS filialus visuose Lietuvos miestuose;
– užmegzti ryšius su panašiomis organizacijomis užsienyje.

 Alaus Brolija įkurta 2009 m. rugpjūčio mėn.